Alternace textu při vkládání inzerátů


Protože se snažíme naše služby neustále vylepšovat a vkládání inzerátů vám co nejvíce usnadnit a zároveň maximálně zefektivnit, spustili jsme pro vás novou funkci Alternace textu, která posouvá oblast vkládání opět o úroveň výš.

Díky alternaci textu je nyní možné vkládat inzeráty tak, aby na každém jednotlivém inzertním serveru bylo vloženo unikátní znění vašeho inzerátu. Toho lze docílit vložením synonymních výrazů do textu inzerátu tak, že systém vždy ze zadaných výrazů náhodně vygeneruje unikátní text. Nejlépe alternaci textu vysvětluje následující příklad.
 

Příklad alternace

Nadpis inzerátu: "Prodám {zánovní|téměř nové|málo jeté} horské kolo"

Při vkládání se pak budou náhodně střídat tyto varianty nadpisu:

1) Prodám zánovní horské kolo
2) Prodám téměř nové horské kolo
3) Prodám málo jeté horské kolo

Počet synonymních výrazů v závorkách ani četnost závorek není v inzerátu nijak omezen. Naopak. Čím vícekrát alternaci v textu inzerátu použijete, tím více se budou generovat unikátní texty. Pokud použijete v textu vašeho inzerátu např. deset závorek a v každé uvedete pouze dva synonymní výrazy, celkem bude možné vygenerovat až 1024 (dvě na desátou) unikátních znění vašeho inzerátu.

Ukázka alternace textu v praxi

Ukázka alternace textuPozn.: v horním okně je zobrazen text inzerátu ve formátu potřebném pro alternaci; na spodním obrázku je již výsledný text inzerátu vložený na inzertní server s využitím alternace textu
 

Jak alternaci použít

Chcete-li využít funkce alternace textu, je potřeba při vyplňování Objednávkového formuláře vkládat synonymní výrazy do složených závorek { } (závorky vložíte stisknutím tlačítka Pravý Alt + B resp. N) a jednotlivé výrazy nebo skupiny výrazů oddělovat pomocí svislé čáry | (Pravý Alt + W). Alternaci je možné použít pro nadpis i text inzerátu.
 

Kdo alternaci ocení

Význam této užitečné pomůcky ocení všichni ti, kteří chtějí propagovat svůj webový projekt nebo webovou prezentaci a zároveň chtějí optimalizovat svůj web z pohledu SEO optimalizace. Unikátní inzeráty pozitivně působí na vyhledávače (Google, Seznam aj.), které tyto jedinečné inzeráty s vašimi potřebnými klíčovými slovy zaindexují a tím pozvednou váš web výše ve vyhledávání. Naopak při vkládání duplicitního znění inzerátu na desítky inzertních serverů vyhledávače následně tyto duplicitní texty, resp. příslušné webové stránky penalizují a mohou tak negativně ovlivnit vaši pozici ve výsledcích vyhledávání.
 

Kolik stojí využití alternace

Využití této nadstandardní funkce je zpoplatněno jednorázovou částkou 200,- Kč bez ohledu na počet serverů, tedy bez ohledu na to, jestli chcete vložit váš inzerát na 20 nebo 70 inzertních serverů. Tato částka vám bude připočtena k ceně vkládání a bude účtována pouze tehdy, uplatníte-li znaky alternace (složené závorky a oddělovač) v textu inzerátu při vyplňování objednávkového formuláře. Při pravidelné inzerci (předplacení dvou a více inzerátů) je cena jednoho vkládání s alternací 100,- Kč.
 

Můžete to nechat na nás

Pokud si nechcete lámat hlavu s tvorbou alternačního textu, můžete jeho vytvoření nechat kompletně na nás. Stačí, když k nám běžnou cestou (přes Objednávkový formulář) pošlete znění vašeho inzerátu a do poznámky uvedete, že máte zájem o vytvoření alternačního textu. Námi vytvořený alternační text vám zašleme ke schválení, až poté začneme s vkládáním. Vytvoření alternačního textu je zpoplatněno částkou 400,- Kč. Za tuto částku vám garantujeme vytvoření znění vašeho inzerátu ve více jak 1000 variantách.

 

Objednávka inzerátu